Uczestniczyłam w sesji Rady Osiedla Borek, podczas której przedstawione zostały najważniejsze inwestycje na osiedlu i projekty zgłoszone przez mieszkańców do WBO m.in. odtworzenie estrady w Parku Południowym. Ponadto omówione zostały problemy związane z dotychczasową działalnością rady osiedla, a także kwestie dotyczące współpracy pomiędzy RO, a radnymi RM Wrocławia.