Z mojej inicjatywy odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Nauki, którego przedmiotem była prezentacja działalności kulturalno-edukacyjnej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podczas spotkania goście szczegółowo omówili oparte na autorskich scenariuszach lekcje oraz realizowane projekty: „Przeciw Obojętności i Ignorancji”,”Edukacja w Miejscach pamięci”,”Cały Wrocław czyta”.