Uczestniczyłam w pracach Komisji Konkursowej „Wrocławska Magnolia”. Tegoroczna edycja zebrała 25 najlepszych prac magisterskich. Nadesłane prace obejmowały zagadnienia związane z ochroną środowiska, architekturą krajobrazu, bezpiczeństwem ruchu drogowego oraz  promocją miasta. Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzię się w maju w Ogrodzie Botanicznym.