MOJE INICJATYWY

„Wrocławska Magnolia 2015”

marzec 2015

Uczestniczyłam w pracach Komisji Konkursowej „Wrocławska Magnolia”. W ocenie prac magisterskich braliśmy pod uwagę takie aspekty, jak wartość naukowa, społeczna użyteczność oraz możliwość zastosowania proponowanych rozwiązań we Wrocławiu. Wśród laureatów znaleźli się absolwenci Akademi Sztuk Piękych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Warsztaty plastyczne

marzec 2015

Brałam udziałam w „Rodzinnym Malowaniu Jaj” w Szkole Podstawowej nr 76. Wspólnej pracy artystycznej towarzyszył radosny nastrój i dobra zabawa. Serdecznie dziękuję za zaproszenie i miłe wrażenia.

Dyżur w Radzie Osiedla Huby

luty 2015

W ramach dyżuru poruszone zostały kwestie związane z nowym projektem „Aktywne Huby” oraz omówione zostały bieżące problemy osiedla.

Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Hamburgu

luty 2015

W ramach dyżuru poruszone zostały kwestie związane z nowym projektem „Aktywne Huby” oraz omówione zostały bieżące problemy osiedla.

Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Hamburgu

luty 2015

Propozycja wyjazdu do Hamburga oraz przyjęta wspólnie z Krakowem linia promocyjna, której tematem przewodnim był tytuł przynany obu miastom Europejska Stolica Kultury okazały się bardzo trafnym pomysłem. „Partnerstowo Kulturalne” zwracało uwagę i przyciągało odwiedzających. Obeność ponad 900 wystawców z ponad 70 krajów potwierdziła z kolei rangę targów jako znaczącego wydarzenia w branży turystycznej.

Dyżur w siedzibie Rady Osiedla Huby

styczeń 2015

Podczas wtorkowego spotkania w Radzie Osiedla Huby zrodziła się myśl powołania osiedlowego klubu seniora.Wśród rozmaitych zadań mających na celu aktywizację środowiska lokalnego planowane są również cieszące się dużą popularnością zajęcia Nordic Walking.

Zakończenie sezonu Nordic Walking 2014

grudzień 2014

W ciągu roku przewinęło się wileu sympatyków Nordic-walkingu, zostali najwytrwalsi. Mimo niesprzyjającej aury maszerowali dzielnie z uśmiechem na ustach. Serdecznie gratuluję mojej grupie sportowej postawy oraz życzę dalszej wytrwałości.

Kolejne spacery z kijkami

wrzesień 2014

Aktywne spędzanie czasu, kiedy za oknami króluje złota jesień, to czysta przyjemność!
Dziękuję mojej grupie Nordic Walking za energię i uśmiech! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem do dołączenia do nas i spacerów z kijkami.

Warsztaty samorządowe

maj 2014

W dniach 24 kwietnia  i 11-13 maja uczniowie klas III-V Szkoły Podstawowej nr 76, a także uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu wzięli udział w prowadzonych przeze mnie lakcjach samorządowych. Podczas zajęć dzieci zapoznały się ze strukturą zadań publicznych i władz lokalnych, a także  barzdo aktywnie uczestniczyły w proponowaniu tematów, które następnie poddane zostały pod głosowanie. Podczas posiedzenia dzieci przegłosowały projekty uchwał w wybranych przez siebie sprawach.

XI Edycja Konkursu Wrocławska Magnolia

kwiecień 2014

Uczestniczyłam w pracach jury konkusru „Wrocławska Magnolia”. W tym roku zgłoszonoo 28 prac, nagrodzono dziewięć. Pierwsze miejsce przyznano Tomaszowi Kisielowi z Politechniki Wrocławskiej za pracę zatytułowaną „Model symulacyjny systemu wsparcia logistycznego w rejonie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu”.

Przedszkolaki poznają lokalny samorząd

marzec 2014

31 marca dzieci z Przedszkola „Fantazja” nr 28 we Wrocławiu odpowiedziały na moje zaproszenie i zwiedziły siedzibę Rady Miejskiej. W trakcie spotkania przedszkolaki poznały insygnia Wrocławia, obejrzały krótką prezentację na temat funkcjonowania samorządu lokalnego. Wcielając się w role radnych dowiedziały się jak w praktyce przebigają obrady.

Spacery z kijkami

marzec 2014

Od początku marca prowadzę dla seniorów zajęcia Nordic Walking. Spotykamy się w każdy piątek o godz.16.00 przed lodowiskiem przy ul. Spiskiej i udajemy się w kierunku Parku Południowego. Nordic Walking jest doskonałą forma aktywności ruchowej dla każdego, może być uprawiany niezależnie od wieku, płci, czy kondycji fizycznej. Podczas marszu niezależnie od tempa pracuje 90 procent ludzkiego ciała, ćwiczone są wszystkie mięśnie nóg i górnych partii ciała. Jest to również świetny sposób na spędzenie wolnego czasu i rekreację na świeżym powietrzu. Serdecznie zapraszam!!!

Lekcje samorządowe

marzec 2014

W dniach 5-27 marca br. przeprowadziłam cykl zajęć dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu. Lekcje miały charakter warsztatowy i poświęcone były przekazaniu wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych i samorządu lokalnego. W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca radnych w komisjach i podczas sesji. Uczniowie wcielili się rónież w role radnych, przeprowadzili debatę i poddali głosowaniu istotnie dla siebie projekty uchwał. Zwieńczeniem zajęć była wspólna sesja fotograficzna.

SP nr 76

luty 2014

Podsumowanie roku sportowego w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy.

Gazetka osiedlowa Huby

luty 2014
Publikacja artykułu i zainicjowanie spaceru z kijkami dla zainteresowanych.

Budżet na rok 2014

grudzień 2013

We współpracy z radnym Jarosławem Krauze udało się nam zatwierdzić wiele wniosków w budżecie miasta na rok 2014. Dzięki naszej inicjatywie realizowanie będą następujące projekty:

Chodniki i drogi:
– Połączenie ścieżki rowerowej w ul. G. Roweckiego ze ścieżką w ul. Borowskiej poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Borowskiej +wykonanie lewoskrętu w ul. Kukuczki – osiedle Gaj,
– Budowa ciągu pieszego z oświetleniem, łączącego ul Pawią z ul. Kukuczki – osiedle Gaj,
– Wyrównanie i utwardzenie drogi będącej zakończeniem ul. Przestrzennej – osiedle Huby,
– Budowa chodnika wzdłuż ogrodzenia SP 17 od ul. Wieczystej+ zagospodarowanie terenu przyległego nasadzenia – osiedle Huby.

Uspokojenie ruchu-budowa progów:
– Budowa progów ul. Orzechowa – osiedle Gaj.

Obiekty oświatowe:
– Gimnazjum nr 30 ul. Jantarowa-  budowa placu do gry w bule – osiedle Powstańców Śląskich
– Opracowanie dokumentacji na remont Sali gimnastycznej w ZSP 17 ul. Wieczysta – osiedle Huby,
– Wymiana ogrodzenia przy SP 76 ul. Wandy – osiedle Powstańców Śląskich,
– Budowa placu zabaw we wnętrzu przy ul. Ciepłej 32 – osiedle Huby,
– Modernizacja placu zabaw i ogrodu przy Przedszkolu nr 90 ul. Zaporowska – osiedle Powstańców Śląskich,
– Naprawa ogrodzenia SP nr 73 przy ul. Glinianej – osiedle Huby.

Tereny zielone ogólnodostępne-sportowo-rekreacyjne, podwórka:
Nasadzenie drzew i krzewów ul. Strońska i Piławska – osiedle Gaj.

Modernizacja nawierzchni placów zabaw
– Park Andersa – osiedle Huby,
– Park Skowroni – osiedle Gaj,
– Park na Gaju – osiedle Gaj,
– Park Południowy – osiedle Borek.

 

SP nr 76

grudzień 2013

Podsumowanie roku sportowego w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy.

Otwarcie SP nr 47

grudzień 2013

Udział w uroczystym otwarciu nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej.

Mój prywatny wyjazd do Bonn

listopad 2013

Wyjazd do Bonn, spotkanie z prorektorem Uniwersytetu Bonn prof. dr Arminem Cremersem, rozmowa na temat rozszerzenia współpracy pomiędzy miastami.

Współpraca uniwersytetów

październik 2013
Z mojej inicjatywy Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet w Bonn nawiązały kontakty na szczeblu władz uczelnianych. W końcu października doszło do spotkania przedstawicieli obu uczelni. Uczestniczyli w nim Prorektor Uniwersytetu Bonn prof. dr Armin Cremers, Rektor prof. dr hab. Marek Bojarski, Prorektor prof. dr hab. Adam Jezierski, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy Brandta.

Nordic – Walking

październik 2013

Zainicjowanie spaceru z kijkami dla klubu seniora przy Radzie Osiedla Powstańców Śląskich.

Uroczystości pasowania na ucznia

październik 2013

Wzięłam udział w uroczystościach pasowania na ucznia w szkołach podstawowych: nr 73 przy ul. Glinianej, nr 76 przy ul. Wandy, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 16 przy ul. Wietrznej, Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej, nr 61 przy ul. Skarbowców, nr 90 przy ul. Orzechowej.

Hradec Kralove

wrzesień 2013
Udział w międzynarodowej konferencji miast partnerskich w Hradec Kralove. Wzięli w niej udział przedstawiciele Bańskiej Bystrzycy, Charkova, Giessen, Metz, Montany. Ja reprezentowałam Wrocław z Klubu Radnych Rafała Dutkiewicza. W swoim wystąpieniu przedstawiłam m. in. naukowe osiągnięcia Wrocławia oraz zwróciłam uwagę na bogatą ofertę kulturalną miasta.

Edukacja samorządowa

czerwiec 2013

Edukacja samorządowa dla przedszkolaków spotkanie w Sali Sesyjnej oraz u Prezydenta. Współpraca z Przedszkolem nr 59 we Wrocławiu.

 Jubileusz konkursu Wrocławska Magnolia

marzec 2013

Współorganizacja Jubileuszu 10-lecia konkursu Wrocławska Magnolia- przygotowanie wystawy plenerowej poświęconej historii Wrocławskiej Magnolii, wybór nagrodzonych prac.j.

Rewizyta

grudzień 2012
Współorganizacja rewizyty, przyjęcie delegacji z Wiesbaden we Wrocławiu.

25- lecie partnerstwa

listopad 2012

Jako członek reprezentacji Wrocławia, uczestniczyłam w uroczystościach z okazji 25-lecia partnerstwa z Wiesbaden.

Bal Sportowca

listopad 2012

Udział w Balu Sportowca w Szkole Podstawowej nr 76 ul. Wandy

Pasowanie na ucznia

wrzesień 2012
Udział w pasowaniu na ucznia w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy.

Wyjazd do Berlina

grudzień 2011

W ramach delegacji Partnerstwa Odry.

Wyjazd do Bonn

listopad 2012

Prywatny wyjazd do Bonn. Spotkanie w ratuszu z nadburmistrzem miasta Jürgenem Nimptschem, w celu zainicjowania współpracy pomiędzy miastami.

Wrocławska Magnolia

maj 2011
Uczestniczyłam w pracach jury konkursu Wrocławska Magnolia.

 Inicjacja spotkania

marzec 2011

Z mojej inicjatywy odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Nauki oraz Komisji Promocji i Współpracy z Zagranicą, na którym dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta –  prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, prezentował działalność centrum.